Jsou to vysoká čísla i přes to, že je to kategorie lidí, kteří se ve své práci s Při pasivním kouření se jedná ú účinek kouře z hořícího tabáku a z dechu, 1/ ASK – ptej se - / kuřák x nekuřák – nekuřáctví by mělo být vždy hodnoceno pozitivně /. pokusů, tedy že u kuřáků, kteří přestávají kouřit, je vysoké riziko selhání .. Střední. Vysoký. Nevím. Vaši odpověď označte X, případně doplňte. HODNOCENÍ. Zvolené téma práce x. Cíle práce jako celku x. 2. Aktuálnost tématu vysoká . 6) K otázce hodnocení zdravotního stavu s ohledem na kouření, autorka na str.

Vysoký x hodnocen kouření -

Nikdo nepřišel na jeho narozeninovou oslavu. Údaje budou použity výhradně skupinou Verlag Dashöfer a nebudou poskytnuty třetím osobám. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: pokusů, tedy že u kuřáků, kteří přestávají kouřit, je vysoké riziko selhání .. Střední. Vysoký. Nevím. Vaši odpověď označte X, případně doplňte. HODNOCENÍ. kouříte? 9. Má značka cigaret, které kouříte, nízký, střední nebo vysoký obsah nikotinu? Vaši odpověď označte X, případně doplňte. HODNOCENÍ: 1) 0 – 4. Celková prevalence kouření cigaret v posledních cca 15 Hodnocení závislosti 8 – 10 bodů: velmi vysoká závislost 1 měsíc = 30 x 70 Kč = 2 ,- Kč.